Video Games for Health 2016

Denne rapport er udarbejdet i foråret 2016 og giver et kort overblik over de overvejelser, man bør gøre sig, inden man bevæger sig ind på markedet for serious eller applied games i sundhedsindustrien. Der er også gode råd til konkrete handlinger og til hvilke spillere, man bør være klar over eksisterer som mulige samarbejdspertnere inden for feltet i Danmark. Ved siden af rapporten inkluderes et dataset med flere oplysninger om branchen.

This report has been researched and written in the spring of 2016. It provides a short overview of the considerations that are necessary before entering into the maket for serious or applied games in the health industry. It also offers clear, concrete advice concerning actions you can take and possible partners in the field in the Denmark. Accompanying the report is a dataset with further information about the business.

 

Video Games For Health

The data set which forms the basis for the report 

Vedhæftede filer:
Keywords: applied games, entrepreneurship, games, health, serious games, small game developer, start-up, video games for health, work for hire
Categories: Publikationer