The Business of Making Games

Sidder du og overvejer, hvordan du skal finansiere dit spilfirma? Hvilke spørgsmål skal du stille dig selv? Hvad er det vigtige at holde øje med, når man laver Free to Play? Hvilke tanker skal du gøre dig for at få succes med work for hire? Denne korte bog kan hjælpe dig med at strukturere dine tanker omkring forretningsopbygning af dit spilstudie.

The Business of Making Games er en gennemgang af typiske forretningsmodeller og strategiske positioner for computerspilproducenter. Bogen er her genudgivet på IDSU’s hjemmeside fra det oprindelige udgivelsessted under det RegioStar-vindende EU-projekt Scandinavian Game Developers, der gennem Kattegat-Skagerrak Interreg puljen under EU har finansieret bogen. Bogen er skrevet af Mikkel Lodahl (IDSU) og Emil Kjæhr (tidligere The Animation Workshop, nu Funday Factory) og er redigeret af Björn Berg Marklund (University of Skövde). IDSU genudgiver den for at gøre den bredere tilgængelig, og fordi IDSU senere på året udgiver en opfølgende bog med cases.

Are you considering how to finance you game development company? What questions should you be asking yourself? What is important to look out for when you do a free to play game? Which points do you need to address to suceed in the world of work for hire? This short book can help you structure your thoughts about building a game studio into a business.

The Business of Making Games is a run-through of typical business models and strategic positions for digital game producers. The book is re-issued on the IDSU website after having been originally issued under the auspices of the RegioStar-winning EU-project Scandinavian Game Developers, which funded the writing of the book through the Kattegat-Skagerrak Interreg funds. The book is authored by Mikkel Lodahl (IDSU) and Emil Kjæhr (formerly of The Animation Workshop, now Funday Factory) and was edited by Björn Berg Marklund (University of Skövde). IDSU is re-issuing the book to make it more widely accessible and because the insitute is issuing a follow-up book contaning business cases later this year.